સ્થળ

Om Marriage Lawn And Tent House

+91 91257 6 3044

Block B, Opp. Union Bank, Bhagwati Nagar Colony, Susuwahi
+91 91257 63044
+91 94525 67322
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો